Spoločnosť PELTA® vznikla v roku 2009 s cieľom poskytovať svojim klientom kvalitné služby a inovatívne riešenia s najvyššou mierou profesionality.

Našim najväčším vkladom bolo zúročenie 25 ročných profesionálnych skúseností z bezpečnostných zborov. Sme obranným štítom proti hrozbám protiprávnych aktivít, vrátane terorizmu. Mnoho spokojných klientov je dôkazom toho, že naše vynaložené úsilie išlo správnym smerom.


Pelta (gr. πέλτη) – štít malých rozmerov s výbornou manipuláciou, najčastejšie v typickom tvare polmesiaca (pelta lunata). Bol prispôsobený pre bojovníkov na koňoch a pri presunoch vykrojenie umožňovalo umiestniť ho za jazdca a chrániť jeho chrbát. Pri boji výrez umožňoval výhľad a použitie vrhacej zbrane.

ZABEZPEČÍME PRE VÁS

 • bezpečnostné kontroly (screening) pri vybavení nákladu a poštových zásielok prepravovaných letecky, v zmysle nariadenia EP a Rady (ES) č. 300/2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany v civilnom letectve a s ním súvisiacich dokumentov EÚ a SR, v zmysle štandardov a odporúčených postupov ICAO a ECAC
 • screenerov pre výkon detekčnej kontroly v rámci vstupno/výstupného režimu
 • testy a previerky funkčnosti systému bezpečnostnej ochrany
 • preventívne bezpečnostné a pyrotechnické prehliadky
 • bezpečnostné kontroly na základe vlastnej špecifikácie klienta
 • vývoj a výrobu špeciálnych prostriedkov pre riešenie krízových situácií v priestoroch so zvýšeným rizikom neprispôsobivého správania sa osôb (lietadlá, lode, vlaky, sanitky, autobusy...)
 • kurzy, školenia, výcviky v oblasti bezpečnostnej ochrany objektov kritickej infraštruktúry, alebo iných objektov so zvýšeným stupňom rizika alebo potreby zvýšenej úrovne bezpečnostnej ochrany
 • výcvik v oblasti bezpečnostných kontrol
 • výcvik obsluhy a používania bezpečnostných RTG, ETD a inej detekčnej techniky
 • výcvik v oblasti riešenia krízových situácií
 • kurzy so zameraním na voľno-časové aktivity
 • worshopy a konferencie
 • poradenstvo pre oblasť bezpečnostnej ochrany objektov kritickej infraštruktúry a iné objekty so zvýšeným stupňom rizika
 • tvorbu a posudzovanie bezpečnostných projektov objektov a organizácii
 • tvorbu a posudzovanie bezpečnostných programov pre civilné letectvo
 • audity systémov bezpečnostnej ochrany

PROJEKTY


 • Zvyšovanie bezpečnostnej kapacity týkajúcej sa možnej hrozby použitia výbušnín teroristami v Slovenskej republike
projekt EU1
 • Štandardizácia a zlepšenie efektívnosti európskej výmeny dát o výbušninách, DNA a daktyloskopických dát
MDS1