BEZPEČNOSTNÝ VÝCVIK

Realizujeme kurzy, školenia a výcviky v oblasti bezpečnostnej ochrany objektov s potrebou zvýšenej úrovne bezpečnostnej ochrany. Ich obsahom je obsluha prístrojov, zvládanie krízových situácií, detekčná kontrola...


Školenia a výcvik poskytujeme pre:
 • objekty kritickej infraštruktúry
 • letiská
 • jadrové elektrárne
 • vládne budovy
 • väznice
 • ambasády
 • administratívne budovy
 • školy
 • banky
 • pošty
 • štadióny
 • obchodné centrá
 • iné objekty so zvýšeným stupňom rizika
Oblasti kurzov, školení a výcvikov:
 • obsluha RTG prístrojov
 • interpretácia röntgenového obrazu bezpečnostných RTG prístrojov
 • reakcia na bombové hrozby
 • vykonávanie pyrotechnických prehliadok
 • používanie a obsluha detektorov kovov
 • používanie a obsluha detektorov výbušnín
 • detekčná kontrola pri vstupe do chránených objektov
 • detekčná kontrola pri vstupe na športové a spoločenské podujatia
 • riešenie krízových situácií
 • boj proti terorizmu
 • voľno-časové aktivity (adrenalínové výcviky, teambuilding...)

BEZPEČNOSTNÉ PORADENSTVO

Poskytujeme komplexné poradenstvo pre oblasť bezpečnostnej ochrany objektov kritickej infraštruktúry – letiská, jadrové elektrárne, ambasády, pošty, banky, ústavy na výkon trestu, štadióny a rôzne iné objekty so zvýšeným stupňom rizika.

 • tvorba a posudzovanie bezpečnostných programov pre civilné letectvo
 • tvorba a posudzovanie bezpečnostných projektov
 • testy bezpečnostnej ochrany
 • nácviky riešenia krízových situácií
 • externé audity bezpečnostnej ochrany