/

Bezpečnostné Poradenstvo

Poradenstvo

Poskytujeme komplexné poradenstvo pre oblasť bezpečnostnej ochrany objektov kritickej infraštruktúry – jadrové elektrárne, ambasády, pošty, banky, ústavy na výkon trestu, štadióny a iné objekty so zvýšeným stupňom rizika.