parallax background

BEZPEČNOSTNÁ KONTROLA

Zaistíme bezpečnostnú ochranu vašich objektov v rámci civilného letectva, cestnej, lodnej a železničnej dopravy, ako aj iných objektov kritickej infraštruktúry, alebo objektov so zvýšeným stupňom rizika, výkonom bezpečnostných kontrol.


Vykonáme pre Vás:

  • bezpečnostné kontroly (screening) - externý výkon detekčnej kontroly pri vybavení nákladu a poštových zásielok prepravovaných letecky, v zmysle Nariadenia EP a Rady (ES) č. 300/2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany v civilnom letectve a s ním súvisiacich dokumentov EÚ a SR
  • bezpečnostné kontroly – poskytovanie kvalifikovaných screenerov pre výkon detekčnej kontroly pri zaisťovaní vstupného režimu na spoločenské a športové podujatia
  • bezpečnostné kontroly – poskytovanie kvalifikovaných screenerov pre výkon detekčnej kontroly pri zaisťovaní vstupného režimu v priestoroch civilného letectva
  • preventívne bezpečnostné a pyrotechnické prehliadky
  • akékoľvek iné bezpečnostné kontroly podľa špecifikácie zákazníka