/

Pelta v médiách

TV Markíza

zo dňa 4.1.2015

Maďarská polícia

zo dňa 7.8.2014

Vojenská polícia

17.12.2014

Dňa 17.12.2014 sa v Trenčíne v priestoroch Vojenskej polície uskutočnila prezentácia donucovacieho prostriedku LAPAJ, ktorý vyrába slovenská firma Pelta s.r.o.

Uvedenej prezentácie sa zúčastnili príslušníci OoaPČ Trenčín, OPV Prešov a Bratislava a OvaK Vlkanová. Účastníci prezentácie si po vykonaní teoretickej časti mohli v praktickej časti vyskúšať jeho použitie.