Tvorba web stránok

TV Markíza

zo dňa 4.1.2015


Maďarská polícia

zo dňa 7.8.2014


Vojenská polícia

zo dňa 17.12.2014

Dňa 17.12.2014 sa v Trenčíne v priestoroch Vojenskej polície uskutočnila prezentácia donucovacieho prostriedku LAPAJ, ktorý vyrába slovenská firma Pelta s.r.o.

Uvedenej prezentácie sa zúčastnili príslušníci OoaPČ Trenčín, OPV Prešov a Bratislava a OvaK Vlkanová. Účastníci prezentácie si po vykonaní teoretickej časti mohli v praktickej časti vyskúšať jeho použitie.


Výcvik pre LPS

zo dňa 10.04.2017

Dňa 28.03.2017 pod gesciou RBO realizovala spoločnosť Pelta, s.r.o. ako líder v poskytovaní školení a výcviku v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva pre LPS SR, š. p. špecializovaný výcvik: "Reakcia objektu LPS na krízovú situáciu (podozrivá zásielka, bombová hrozba...)"