Fakturačná adresa

Pelta s.r.o.
Tomášikova 41
832 05 Bratislava

IČO: 44898398
DIČ: 2022865196
IČ DPH: SK2022865196

Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK80 0900 0000 0006 3404 1197
BIC: GIBASKBX